2017‎ > ‎Tháng 6 năm 2017‎ > ‎

16/6/2017. Ngày này có 2 sự kiện

Ngày này có 2 sự kiện, đó là: 
Quan sát tốt M6
Quan sát tốt NGC 6397

Bạn có thêm sự kiện nào khác của ngày này không ? Nếu có, mời bạn vào trang này để gởi bài nhé. Cảm ơn bạn.