2017‎ > ‎Tháng 4 năm 2017‎ > ‎

23/4/2017. Mưa sao băng Lyrid

Mưa sao băng Lyrid là một cơn mưa sao băng nhỏ, với khoảng 20 sao băng mỗi giờ vào lúc cực điểm. Mưa sao băng Lyrid được tạo nên từ những bụi còn sót lại của sao chổi Thatcher khi nó đi ngang Trái Đất và làm rơi rớt lại.

Mưa sao băng Lyrid diễn ra hằng năm từ 16/4 tới 25/4, và năm nay cực điểm diễn ra vào 19:00 tối 22/4. Năm nay không có sự xuất hiện của Mặt Trăng, nên bạn sẽ có một bầu trời thật tối để quan sát tốt mưa sao băng.

Bạn hãy quan sát mưa sao băng Lyrid từ 23:00 ngày 22/4, hoặc tốt hơn là 0:00 ngày 23/4 ở bầu trời hướng đông, khu vực chòm sao Lyra (Thiên Cầm, hay Cây đàn trời) với ngôi sao sáng Vega (Chức Nữ). 

Để quan sát được mưa sao băng, bạn phải quan sát ở những nơi tối, không có ánh sáng đô thị, không có mây mù hay mưa dông. Để mắt bạn trong bóng tối suốt hơn 15 phút và tránh nhìn vào các thiết bị di động, như vậy mắt bạn sẽ làm quen với bóng tối và quan sát được dễ dàng hơn. Lưu ý không nên nhìn vào các thiết bị di động khi đang quan sát, nó có thể ảnh hưởng xấu tới mắt bạn và tới kết quả của buổi quan sát.